ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化スポーツ部 > 国際政策課 > Tungkol sa insurance / 保険について

本文

Tungkol sa insurance / 保険について

ページID:0061831 更新日:2022年3月3日更新 印刷ページ表示

Tungkol sa medical insurance​

Kung kayo ay may status of residence at ang panahon nito ay mas mahaba kaysa sa 3 buwan, lahat ay sumailalim sa pampublikong medical insurance.

Kapag kayo ay kumuha ng insurance, makakatanggap kayo ng “insurance card”.

Kung ipapakita ninyo ang inyong “insurance card”, ang halaga na babayaran sa ospital ay 10%-30% ng medikal na gastusin.

Uri ng pampublikong medical insurance

Sa mga pampublikong medical insurance, mayroong social insurance, national health insurance, at latter-stage elderly healthcare system.

Social insurance

Ang mga taong nagtatrabaho sa kumpanya o opisina ay sasailalim dito.

Para sa mga detalye, mangyaring magtanong sa mga tao sa kumpanya o opisina kung saan kayo ay nagtatrabaho.

National health insurance

Kung kayo ay hindi sumailalim sa social insurance, kumuha kayo ng national health insurance.

Mangyaring gawin ang mga pamamaraan sa National Health Insurance Division, Koriyama City Hall.

Pagkatapos gawin ang mga pamamaraan, makakatanggap kayo ng “payment slip” para bayaran ang “national health insurance tax”.

Mangyaring bayaran ito bago ang deadline ng pagbayad.

Mga bagay na kailangan para sa mga pamamaraan sa pag-enroll ng national health insurance.

  1. Residence card
  2. Disqualification certificate(Kapag magpapalit kayo mula social insurance sa national health insurance)

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng Koriyama City.

Latter-stage elderly healthcare system​

Ang mga nasa 75 taong gulang pataas ay sasailalim sa latter-stage elderly healthcare system.

Walang pamamaraan para sumailalim dito.

Makakatanggap kayo ng “payment slip” para bayaran ang “latter-stage elderly healthcare insurance premiums”.

Mangyaring bayaran ito bago ang deadline ng pagbayad.

High-cost medical expense benefit system

Kapag ang inyong buwanang medikal na gastusin ay tumaas, maisasauli ang bahagyang halaga nito sa ibang araw kung kayo ay mag-aapply rito.

Maaari kayong mag-apply para sa eligibility certificate for ceiling-amount application.

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng Koriyama City.

 

【Para sa mga katanungan】

National Health Insurance Division, Citizens Department

1-23-7 Asahi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8601

Numero ng Telepono: Tungkol sa national health insurance:024-924-2141

Tungkol sa latter-stage elderly healthcare system:024-924-2146