ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化スポーツ部 > 国際政策課 > Tungkol sa pensiyon / 年金について

本文

Tungkol sa pensiyon / 年金について

ページID:0061834 更新日:2022年3月18日更新 印刷ページ表示

Tungkol sa Japan pension

Ang mga nasa 20 taong gulang pataas hanggang wala pang 60 taong gulang na naninirahan sa Japan pati mga dayuhan ay sasailalim sa pampublikong pensiyon at magbabayad ng insurance premiums.

Maliban sa kapag naging 65 taong gulang, maaari din kayong makatanggap ng pera kapag kayo ay naging may kapansanan o kapag naging naulilang pamilya.

Uri ng pampublikong pensiyon

Sa mga pampublikong pensiyon, mayroong welfare pension at national pension.

Welfare pension

Kung kayo ay nagtatrabaho sa kumpanya, atbp, sasailalim kayo sa welfare pension sa kumpanya.

Para sa mga detalye, mangyaring magtanong sa mga tao sa kumpanya kung saan kayo ay nagtatrabaho.

National pension

Kung kayo ay hindi napapailalim sa welfare pension, sasailalim kayo sa national pension.

Mangyaring gawin ang mga pamamaraan sa National Health Insurance Division, Koriyama City Hall.

Mga kinakailangang bagay para sa mga pamamaraan upang sumailalim sa national pension

Residence card at passport

Insurance premiums ng national pension

16,520 yen kada buwan (para sa taong 2023 (Reiwa 5))

Lump-sum withdrawal payment system

Ang mga nagbabayad ng insurance premiums ng national pension nang 6 buwan pataas ay maaari kayong magclaim ng lump-sum pagkatapos umalis ng Japan.​

Kung isang tao na nasa Japan ang gagawa ng mga pamamaraan para sa inyo, kailangan ng authorization letter.

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng Japan Pension Service.<外部リンク>

 

【Para sa mga katanungan】

National Health Insurance Division, Citizens Department

1-23-7 Asahi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8601

Numero ng telepono:024-924-2141