ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化スポーツ部 > 国際政策課 > Uri ng buwis / 税金の種類

本文

Uri ng buwis / 税金の種類

ページID:0062059 更新日:2022年3月3日更新 印刷ページ表示

Uri ng buwis

Ang mga naninirahan sa Japan ay nagbabayad ng iba’t ibang buwis.​

May iba’t ibang uri ng buwis tulad ng residential tax, income tax, at automobile tax.

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng Ministry of Finance.<外部リンク>

Tungkol sa residential tax

Ang mga may address sa Japan sa Enero 1 at may kita sa nakaraang taon ay magbabayad nito.

Makakatanggap kayo ng payment slip mula sa City Hall. Mangyaring bayaran ito bago ang deadline ng pagbayad.

Maaaring ibawas ito ng kumpanya mula sa inyong suweldo at bayaran ito.

 

【Para sa mga katanungan】

Citizens Taxation Division, Taxation Department

1-23-7 Asahi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8601

Numero ng Telepono:024-924-2081

Tungkol sa income tax

Ipinapataw ito sa lahat ng kita na inyong natanggap.

Kung kayo ay nagtatrabaho, maaaring ibawas ito ng kumpanya mula sa inyong suweldo.

 

【Para sa mga katanungan】

Koriyama Tax Office<外部リンク>

20-11 Domae, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8655

Numero ng Telepono:024-932-2041

Tungkol sa automobile tax (classification base)

Ang mga may sasakyan sa Abril 1 ay magbabayad nito.

Pagkatanggap ninyo ng payment slip, mangyaring bayaran ninyo ito sa bangko, atbp. bago ang deadline ng pagbayad.

 

【Para sa mga katanungan】

Automobile tax (classification base)<外部リンク> (standard-size vehicle)/Prefectural Taxation Division, Prefectural Central Development Bureau

1-1-1 Hayama, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8876

Numero ng Telepono: 024-935-1261

Automobile tax (classification base) (light-vehicle, motorsiklo, atbp.)/ Citizens Taxation Division, Taxation Department

1-23-7 Asahi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8601

Numero ng Telepono:024-924-2081

Iba pang mga buwis

May mga buwis gaya ng automobile tax (environmental excise)<外部リンク> na ipinapataw sa pagbili ng kotse, property tax na ipinapataw sa mga taong nagmamay-ari ng lupa o bahay, consumption tax na ipinapataw sa pagbili ng mga produkto, atbp.

Kapag lilipat palabas sa ibang bansa

Kung kayo ay uuwi sa inyong bansa bago ninyo matanggap ang inyong tax notice form, hilingin sa isang tao na nasa Koriyama City na maging inyong “tax agent”.

Mangyaring gawin ang mga pamamaraan sa Property Tax Division, Koriyama City Hall, Administration Center, at Citizens Service Center.

 

【Para sa mga katanungan】

Property Tax Division, Taxation Department

1-23-7 Asahi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8601

Numero ng Telepono: 024-924-2091