ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化スポーツ部 > 国際政策課 > Kapag may emerhensiya / 緊急のとき

本文

Kapag may emerhensiya / 緊急のとき

ページID:0062061 更新日:2022年3月3日更新 印刷ページ表示

Saan makikipag-ugnayan kapag may emerhensiya​

Sa pahina na ito, malalaman ang mga contact information kapag may emerhensiya.

Para sa mga pagpapatingin sa doktor na hindi pang-emerhensiya, mangyaring tingnan ang website na ito.

119/Fire deparment

Kapag kayo ay nagkaroon ng biglaang sakit, pinsala, o sunog, tumawag sa 119.
Ang 119 ay numero para sa emerhensiya. Hindi maaari ang konsultasyon o katanungan.
Kapag kayo ay makakapunta sa ospital nang mag-isa, hindi ito maaaring gamitin.

110/Pulisya

Kapag may krimen o aksidente sa trapiko, tumawag sa 110.

Ang 110 ay numero para sa emerhensiya. Hindi maaari ang konsultasyon o katanungan.

Koriyama City Holiday and Night-time Emergency Medical Center

Ang mga sumama ang pakiramdam sa holiday o gabi ay maaaring magpatingin sa doktor.

Maaari kayong magpatingin sa Koriyama City Holiday and Night-time Emergency Medical Center gabi-gabi maliban sa ika-1 ng Enero, at mula umaga hanggang hapon tuwing Linggo at public holidays.

​Para sa mga detalye tulad ng medical department at oras ng medikal na konsultasyon, mangyaring tingnan ang website.

Koriyama City Holiday and Night-time Emergency Medical Center<外部リンク>

【Para sa mga katanungan】

1-1 Aza Kamikameda, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8031

Numero ng Telepono:024-934-5656

Koriyama City Holiday On-duty na mga doktor/Holiday On-duty na mga pharmacy

Ito ay ang mga ospital kung saan maaaring magpatingin sa doktor at pharmacy sa holidays.

Maaaring may biglaang pagbabago. Mangyaring tumawag sa Telepono bago magpatingin sa doktor.

Sumangguni dito para sa mga on-duty na mga doktor

Fukushima Prefecture Children’s Emergency Telephone Consultation

Kapag sumama ang pakiramdam ng bata sa gabi, dito kayo maaaring kumonsulta sa Telepono.

Maaari kayong magtanong tungkol sa kalagayan o humingi ng payo sa Telepono.

Tumatanggap ito ng tawag araw-araw mula 7:00 pm-8:00 am.

Numero ng Telepono: #8000 (o 024-521-3790)

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng Fukushima Prefecture.​<外部リンク>