ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化スポーツ部 > 国際政策課 > Pamumuhay sa komunidad / 地域での生活

本文

Pamumuhay sa komunidad / 地域での生活

ページID:0062066 更新日:2022年3月3日更新 印刷ページ表示

Magrenta ng bahay

May 2 paraan kung kayo ay rerenta ng bahay sa Japan.

Ito ay ang “pampublikong tirahan” at “pribadong pagrenta ng tirahan”.

Pampublikong pabahay

May prefectural housing na ibinibigay ang Fukushima Prefecture<外部リンク>, municipal housing na ibinibigay ng Koriyama City, atbp.

May ilang mga kondisyon tulad ng kita upang makalipat sa mga tirahang ito.

Para sa mga detalye, mangyaring tingnan ang website ng prepektura o ng lungsod.

【Para as mga katanungan tungkol sa municipal housing】

Koriyama Public Housing Management Center

1-23-7 Asahi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8024

Numero ng telepono:024-924-7100

Pribadong pagrenta ng tirahan

Maghanap ng bahay sa pamamagitan ng real estate agent.

Kapag kayo ay magrerenta ng bahay sa Japan, may iba pang mga dapat bayaran maliban sa renta tulad ng “security deposit”, “key money”, at “renewal fee”.

Sanggunian: “Gabay sa paghanap ng apartment” ng Ministry of Land, Infrastructure, Transport and Tourism (Para sa mga dayuhan na maghahanap ng apartment sa Japan)<外部リンク>

Kuryente, gas, tubig

Kapag napagpasiyahan ang araw na kayo ay titira sa inyong bagong bahay, mag-apply para sa pagsimula ng paggamit nito.

Uri

Counter para sa mga katanungan

Tubig

Customer Service Center, Water and Sewer Bureau

1-4 Toyotamachi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8016

Numero ng telepono: 024-932-7641

Kuryente

Mangyaring magtanong sa inyong lokal na power company.

Madalas ipapaalam ito ng real estate agent kung saan nagrenta ng bahay.

Gas

Mangyaring magtanong sa inyong lokal na gas company.

Madalas ipapaalam ito ng real estate agent kung saan nagrenta ng bahay.

Pagbati pagkatapos makalipat sa tirahan

Sa Japan, ang mga taong lumipat ay pumupunta sa mga kapitbahay upang bumati.

Ang pagbati ay upang malaman kung anong uri ng tao ang mga naninirahan at maging komportable kayo sa isa’t isa.

Neighborhood association at community association

Ang mga naninirahan sa parehong lugar ay nakikipag-ugnayan sa isa’t isa at nakikibahagi sa mga aktibidad tulad ng kaligtasan sa trapiko at pag-iwas sa krimen.

Ang mga naninirahan sa lugar ay nag-aambag ng pera para sa mga aktibidad.

Kung kayo ay may mga bagay na hindi maintindihan, mangyaring magtanong sa inyong mga kapitbahay.

【Para sa mga katanungan】

Citizens and NPO Activity Promotion Division, Citizens Department

1-23-7 Asahi, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8601

Numero ng telepono: 024-924-3471