ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 組織でさがす > 文化スポーツ部 > 国際政策課 > Kung buntis o nagdadalantao / 妊娠したら

本文

Kung buntis o nagdadalantao / 妊娠したら

ページID:0062067 更新日:2022年3月3日更新 印刷ページ表示

Mga pamamaraan kapag kayo ay buntis o nagdadalantao

Kapag nalaman ninyo na kayo ay buntis o nagdadalantao, magsumite ng “pregnancy notification form” sa City Hall.

Mga bagay na dadalhin

  1. Pregnancy notification form (matatanggap ito mula sa ospital o sa sumusunod na counter.)
  2. Dokumento kung saan makikita ang inyong My Number
  3. Dokumento na nagpapatunay ng inyong pagkakakilanlan (passport, residence card, My Number Card, atbp.)

Mangyaring ipakita ito para sa inyong My Number.

Lugar kung saan gagawin ang mga pamamaraan

Central Health Center (sa loob ng Koriyama City Public Health Center)​

South Health Center (sa loob ng Asaka Administrative Center)

North Health Center (sa loob ng Fukuyama Administrative Center)

West Health Center (sa loob ng Katahira Administrative Center)

Children and Family Support Division, Koriyama City Hall (sa loob ng Niconico Children’s Building)

Sa mga lugar na nakasaad sa itaas, ibibigay sa inyo ang “handbook para sa kalusugan ng ina at bata” at ang “guidebook para sa kalusugan ng ina at bata”.

Ang handbook para sa kalusugan ng ina at bata na nakasulat sa parehong wikang Ingles, wikang Intsik, wikang Koreano, wikang Tagalog, wikang Vietnamese, at wikang Hapon ay libreng ibibigay.

Ano ang handbook para sa kalusugan ng ina at bata?

Ito ay mahalagang record mula sa pagbubuntis o pagdadalantao ng ina at record tungkol sa kalusugan ng bata.

Ilalagay rito ang record ng pagbabakuna ng bata.

Kapag kayo ay pupunta sa ospital, siguraduhin na dalhin ito.

Magagamit rin ito kahit lumipat kayo sa ibang bayan. Mangyaring huwag itong itapon.

Ano ang “guidebook para sa kalusugan ng ina at bata”?

Kapag kayo ay buntis o nagdadalantao, sasailalim kayo sa regular na medikal na pagsusuri sa ospital.

Ang guidebook na ito ay kailangan para makatanggap ng tulong sa gastusin para sa medikal na pagsusuri sa kalusugan habang nagbubuntis o nagdadalantao at pagkatapos manganak, at pagsusuri sa pandinig ng bagong silang na bata.

Kapag kayo ay pupunta sa ospital para magpa-checkup habang kayo ay nagbubuntis, mangyaring dalhin ang inyong “Handbook para sa Kalusugan ng Ina at Bata”, “Guidebook para sa Kalusugan ng Ina at Bata”, at ang inyong “Health Insurance Card”.​

【Para sa mga katanungan】

Maternal and Child Health Section, Children and Family Support Division, Children’s Affairs Department​

1-2-3 Kuwano, Koriyama City, Fukushima Prefecture 963-8025

Numero ng telepono: 024-924-3941